Współpraca

bip-logo.png

Niedziela, 25 Czerwiec 2017 r.
Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
Liczba odwiedzin 778063

Aktualności

Ważne!

Aktualne ogłoszenia o konkursach znajdują się w zakładce
Ogłoszenia o konkursach 
Od 1 kwietnia 2017 roku przystępujemy do programu ubezpieczeniowego
„OCHRONA PRAWNA I NARUSZENIE PRAW PACJENTA”.
Prosimy o uzupełnienie danych do polisy oraz wpłacanie zadeklarowanej składki
  • wariant  I-(Ochrona prawna) – 15zł
  • wariant II-(Ochrona prawna + klauzula Naruszenia Praw Pacjenta) – 29zł
na konto:
56161013222109041025350002
W tytule wpłaty proszę wpisać nazwisko, imię  oraz wybrany  wariant.
Brak pełnych danych lub składki jest równoznaczny z brakiem udziału w programie.
Jednocześnie, gdyby ktoś chciał przystąpić do programu to może to zrobić w każdej chwili.
Bliższe informacje w siedzibie OIPiP w Radomiu.