Współpraca

bip-logo.png

Niedziela, 25 Wrzesień 2016 r.
Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Liczba odwiedzin 611164

Aktualności

Ważne!

Zapraszamy na szkolenie!
"Prawo dla pielęgniarek/położnych po zmianach",
które odbędzie się 05.10.2016.
Ruszyła kampania edukacyjna:  Coś Was łączy? Zrób test na HIV”propagowana przezPowiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Radomiu oraz przez OIPiP w Radomiu.
plakat

Informujemy, że Fresenius Nephrocare Polska. z o. o Centrum Dializ w Radomiu ul. Piastowska 32 poszukuje kandydatki / kandydatów gotowych podjąć pracę w charakterze Pielęgniarki/ Pielęgniarza.
szczegóły
Zgodnie z tradycją zapraszamy Państwa do udziału w XIII Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego "Przyszłość Pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj"
Program Kongresu
newsletter

Biuro
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
od 1września będzie czynne w godzinach:
Poniedziałek     7.30 - 17.00
 Wtorek            8.00 - 16.00
   Środa            7.30 - 15.30
 Czwartek          7.30 - 15.30
   Piątek            7.00 - 15.00

X Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych

z Oddziałów Neonatologicznych. 

26-27 czerwca 2015 r. w Warszawie, Hotel Radisson Blu SOBIESKI, Pl. Zawiszy 1

Najbliższe posiedzenie
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu odbędzie się 04.10.2016 o godz. 12.30

X Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych

z Oddziałów Neonatologicznych. 

26-27 czerwca 2015 r. w Warszawie, Hotel Radisson Blu SOBIESKI, Pl. Zawiszy 1

Szanowni  Państwo!

Szkolenie, które miało odbyć się 08.092016 na temat: „Aspekty prawne wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej” – prowadzący mec. Paweł Strzelec,  przełożone zostało na 05.10.2016. Szczegóły ukażą się w najbliższym czasie.

X Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych

z Oddziałów Neonatologicznych. 

26-27 czerwca 2015 r. w Warszawie, Hotel Radisson Blu SOBIESKI, Pl. Zawiszy 1

W związku z wprowadzeniem od dnia 1stycznia 2016 r. możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki i położne , Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz  Fundacja Trochę Bliżej polecają bezpłatne szkolenie e-learningowe dla wszystkich pielęgniarek i położnych podejmujące temat:  „Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych – ordynowanie leków i wystawianie recept”, autorstwa Prof. Agnieszki Zimmermann z GUMed

Szkolenie to znajdziecie Państwo na portalu www.e-pielegniarka.net

Zgodnie z zapisami ustawy Art. 61. 1, pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Znakomitym do tego narzędziem jest portal edukacyjny e-pielegniarka.net , który oferuje bezpłatne, certyfikowane m.in. przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych kursy szkoleniowe, podwyższające wiedzę i kompetencję pielęgniarek.

 

Cały kurs „Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych – ordynowanie leków i wystawianie recept” odbywa się przez internet, można przystąpić do niego w dowolnym czasie (można też przerwać i wrócić w późniejszym terminie).

Każda uczestniczka, która pozytywnie przejdzie kurs otrzymuje imienny certyfikat (opatrzony min. Logo Prezes Rady NIPiP ).
Z myślą o użytkownikach portalu e-pielegniarka.net uruchomiliśmy również podręczny indeks leków możliwych do przepisywania przez uprawnione pielęgniarki i położne.
szczegóły

Szanowni Państwo!
OIPiP w Radomiu wspólnie z firmą GlaxoSmithKline (GSK) organizuje w dniu 09.09.2016r od godz. 15.00-19.00 warsztaty szkoleniowe dla pielęgniarek i położnych na temat skutecznej komunikacji z rodzicami z zakresu szczepień ochronnych.
Szkolenie o charakterze interaktywnym zostanie przeprowadzone przez psychologa.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie OIPiP ul. Paderewskiego 15.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres  e-mailowy: magdalena.k.lakomy@gsk.com lub do OiPiP w Radomiu pod nr telefonu 48 360 690 60
Zgłoszenie powinno zawierać: Imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego (celem potwierdzenia obecności na 2-3 dni przed warsztatem) oraz miejsce pracy.
szczegóły
SPRAWOZDANIE z działalności
Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 roku
zawierający również zagadnienia dotyczące podmiotów leczniczych i pomocy społecznej
szczegóły

X Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych

z Oddziałów Neonatologicznych. 

26-27 czerwca 2015 r. w Warszawie, Hotel Radisson Blu SOBIESKI, Pl. Zawiszy 1

Wystąpienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowane do Starostów powiatów oraz Dyrektorów domów pomocy społecznej o wspieranie bezrobotnych pielęgniarek
szczegóły

X Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych

z Oddziałów Neonatologicznych. 

26-27 czerwca 2015 r. w Warszawie, Hotel Radisson Blu SOBIESKI, Pl. Zawiszy 1

Pielęgniarka podejmie pracę w medycynie przemysłowej.
Kwalifikacje: kurs doskonalający dla pielęgniarek przemysłowych
Doświadczenie zawodowe: wieloletnia praca w pracowni badań słuchu; wykonywanie EKG
kontakt: 501 443 720;
zofiastachurska@gmail.com

X Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych

z Oddziałów Neonatologicznych. 

26-27 czerwca 2015 r. w Warszawie, Hotel Radisson Blu SOBIESKI, Pl. Zawiszy 1

W związku z problemami technicznymi telefonu
w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Radomiu
prosimy dzwonić na numer 732980006

X Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych

z Oddziałów Neonatologicznych. 

26-27 czerwca 2015 r. w Warszawie, Hotel Radisson Blu SOBIESKI, Pl. Zawiszy 1

Stanowisko Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Radomiu w sprawie akcji strajkowej podjętej przez zdesperowane pielęgniarki i położne pracujące w Instytucie - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.
szczegóły
Informacja o dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia
na realizację bezpłatnych kursów kwalifikowanych i kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i połozych
szczegóły

X Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych

z Oddziałów Neonatologicznych. 

26-27 czerwca 2015 r. w Warszawie, Hotel Radisson Blu SOBIESKI, Pl. Zawiszy 1

Szanowni Państwo
Informujemy, że rusza nabór na kursy kwalifikacyjne
i specjlaistyczne.

szczegóły

X Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych

z Oddziałów Neonatologicznych. 

26-27 czerwca 2015 r. w Warszawie, Hotel Radisson Blu SOBIESKI, Pl. Zawiszy 1

Specjalna oferta!
Koniecznie przeczytaj!

W trosce o komfort i bezpieczeństwo pracy pielęgniarek i położnych OIPiP w Radomiu, we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A., przygotowała specjalną ofertę ubezpieczeniową dla swoich członków.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie deklaracji do biura OIPiP w Radomiu.

Wpłaty dokonywane będą na rachunek:
56 1610 1322 2109 0410 2535 0002 SGB-Bank S.A. z dopiskiem "ochrona prawna".
Ubezpieczenie zawarte zostanie po złożeniu deklaracji i wpłacie rocznej składki /29 zł lub 15 zł/ co najmniej 1000 członków OIPiP w Radomiu.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z ofertą  .

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna to pomoc prawna w sytuacjach spornych związanych z życiem zawodowym:
- zwrot kosztów opinii prawnych,
- wynagrodzenia pełnomocnika,
- opłat sądowych, wynagrodzenia prawnika,
- stawiennictwa świadków,
- przygotowania pism itp.
- oraz  ubezpieczenie od naruszenia praw pacjenta.
szczegóły
deklaracja

X Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych

z Oddziałów Neonatologicznych. 

26-27 czerwca 2015 r. w Warszawie, Hotel Radisson Blu SOBIESKI, Pl. Zawiszy 1

Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego wg nowych programów
opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Szkolenia prowadzone będą zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 12 grudnia 2013r. W sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.
(Dz. U. poz. 1562)
szczegóły

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22
VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału
szczegóły

Dyżury Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
Członkowie sądu pełnią dyżury w  drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w siedzibie Izb w Radomiu przy ul. Paderewskiego 15.  

Dyżury Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Informujemy, że od 1 lutego 2016 r. dyżury Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej odbywać się będą w siedzibie OIPiP przy ul. Padereskiego 15 w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca oraz w drugi i czwarty wtorek miesiąca.

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach
zwraca się do Państwa o pomocy w postaci 1% podatku dochodowego dla Domu Seniora Pielęgniarek
i Położnych w Tylmanowej.
szczegóły 1

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 18 -19 listopad 2015 r. odbył się VII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych w Radomiu, na którym delegaci dokonali wyboru nowych władz naszego Samorządu:

Przewodnicząca ORPiP  - mgr Małgorzata Sokulska
1.jpg

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Mirosław Jaroszek
2.jpg

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych –mgr Bożena Kibler
3.jpg

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej – mgr Mariola Surma
4.jpg

Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu XXXI Kadencji odbędzie się w dniu 10.12.2015r

Stanowisko Nr 23
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 30 września 2015 r.
szczegóły