Współpraca

bip-logo.png

Poniedziałek, 24 Wrzesień 2018 r.
Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Liczba odwiedzin 1055213

Aktualności

Ważne!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  SZKOLENIU
DLA  PIELĘGNIAREK ZATRUDNIONYCH W MEDYCYNIE SZKOLNEJ
Prosimy o zapoznanie się z informacją i przesyłanie zgłoszeń.

szczegóły

Po wakacjach wracamy do starndardowych godzin pracy biura OIPiP

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 17:00
         WTOREK : 8:00 - 16:00
           ŚRODA : 7:30 - 15:30
     CZWARTEK : 7:30 - 15:30
          PIĄTEK : 7:00 - 15:00

2.jpg
1.jpg
Szanowni Państwo!
OIPiP w Radomiu serdecznie zaprasza na dwa wrześniowe wydarzenia z udziałem naszej izby, które odbędą się w Warszawie:
  • Pierwsze wydarzenie to wspólna konferencja    w dniu 10.09.2018r.  -  szczegóły w załączniku nr 1
  • Drugie wydarzenie to wspólny Piknik w dniu 15.09.2018r - szczegóły w załączniku nr 2
Podczas  IX pikniku Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego , który odbędzie się 15 września w Warszawie w Parku Rydza Śmigłego - OIPiP w Radomiu przejmuje przewodnictwo Forum  w okresie 2018/2019.  Uroczyste  przejęcie  przewodnictwa odbędzie się o godz.13.00. Tegoroczny Piknik organizuje Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, od której  nasza OIPiP przejmie przewodnictwo.
Oba wydarzenia stanowią cykl pod nazwą #ZaufaniOd100lat.
W celu ich promocji utworzony został  fanpejdż na FB link
Zachęcamy do jego polubienia i zaproszenia do tego swoich Znajomych. 
Są już na FB s. dwa wydarzenia:- dotyczące Pikniku link
Zachęcam też do zapraszania znajomych do udziału w Pikniku:- dotyczące Konferencji
link
Podobnie zachęcam do udostępniania, zapraszania znajomych. 
Wstęp na konferencję  i Piknik  jest bezpłatny, wymagamy jedynie rejestracji mailowej. Organizatorzy zapewniają mnóstwo atrakcji  - program  występów i program Pikniku w załączeniu


Piknik i konferencję promować będą: radio RMF oraz ONET.PL
Zapraszamy wszystkich z rodzinami, znajomymi -   pokażmy wspólnie siłę  naszego samorządu.OIPiP wynajęła autokar . Zapisy na  bezpłatny przejazd  przyjmujemy  pod nr. tel./48 360 69 60/.
 
Czekamy na potwierdzenie uczestnictwa
Małgorzata Sokulska
Przewodnicząca ORPiP

załącznik nr 1
plakat piknik
plakat konferencja
Pakiet sponsorski
Ramowy plan piknika


Szanowni Państwo
W załączniu pismo Przewodniczącej ORPiP w Radomiu Małgorzaty Sokulskiej dotyczące opinii w/s ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

szczegóły

Uprzejmie informujemy, że opinie w sprawie sposobu podziału środków na okres 31.08.2018 do 01.09.2019 nie są wydawane do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia w tej sprawie.

Szanowni Państwo
W nawiązaniu do wypowiedzi Piotra Dudy Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” przekazujemy list otwarty.

szczegóły

Szanowni Państwo!
W załączeniu oferta wyjazdu do Kudowa Zdrój- Praga.
szczegóły

Nowelizacja ustawy o odpadach
24 lipca 2018 r.
mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne  prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.
szczegóły

Indywidualna Interpretacja Podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca wystawiania PIT-8C znajduje się w zakładce:
Komiesje i Zespoły/Komisja Kształcenia

Pilna informacja o ubezpieczeniu
"Ochrona prawna"
szczegóły

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu ruszyło od 1 lipca 2017r.
W trosce o komfort i bezpieczeństwo pracy pielęgniarek i położnych OIPiP w Radomiu, we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A uruchomiony został rozszerzony program grupowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

  • Wariant I-(Ochrona prawna) – składka roczna 15 zł
  • Wariant II – (Ochrona prawna+klauzula Naruszenia Praw Pacjenta)– składka roczna 29 zł
szczegóły
UWAGA !!! Przed wypełnieniem wniosku w SMK (Systemie Monitorowania Kształcenia) www.smk.ezdrowie.gov.pl przeczytaj ten komunikat

 1. W PRZYPADKU SKŁADANIA DROGA ELEKTRONICZNĄ
  • Założyć osobiste konta w SMK, zgodnie z instrukcją dostępną na www.smk.ezdrowie.gov.pl;
  • Dokonać potwierdzenia swojej tożsamości, preferowana forma – za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP;
  • Złożyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wniosek o weryfikację uprawnień - ważne jest aby dane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada OIPiP w prowadzonym przez siebie rejestrze pielęgniarek i położnych, Proszę pamiętać o przekazaniu skanów dyplomów oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w przypadku ich braków w CRPiP.
2. W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU PAPIEROWEGO
  • Wybierając  wersję papierową – konieczne są niezbędne dodatkowe czynności.  Wydrukowanie wypełnionego wniosku i osobiste złożenie w biurze OIPiP w Radomiu ul. Paderewskiego 15;
  • Prosimy pamiętać  aby zabrać ze sobą DOWÓD OSOBISTY oraz oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w przypadku ich braku w CRPiP).
do pobrania
Szanowni Państwo,
Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych dodana została instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak mają zapisać się na kształcenie w SMK po założeniu konta w systemie.
 link do instrukcji

Notatka ze spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia
szczegóły
Papież zatwierdził dekrety beatyfikacyjne dwójki Polaków
szczegóły
Aktualne ogłoszenia o konkursach znajdują się w zakładce
Ogłoszenia o konkursach