Współpraca

bip-logo.png

Poniedziałek, 21 Sierpień 2017 r.
Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty
Liczba odwiedzin 807512

Aktualności

Ważne!

Informujemy, że dnia
14 i 15 sierpnia 2017r.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
będzie nieczynna.

Notatka ze spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia
szczegóły
Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2017 r do 31 sierpnia 2017r.
biuro OIPiP w Radomiu będzie czynne:
  • poniedziałek 7.30 - 17.00,
  • wtorek (I i III miesiąca) - piątek od 7.00 - 15.00.
  • W II i IV wtorek miesięcy 8.00- 16.00 (w związku z dyżurem Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej).

Informujemy o zmianie terminu posiedzenia Prezydium ORPiP.
Odbędzie się ono 14 lipca 2017 roku, a nie 7 lipca 2017 roku.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje 3-dniową wycieczkę na Węgry
szczegóły
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje w dniach 9-10 października 2017 roku Konferencję Naukową:
"Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe"
Pismo NRPiP

Papież zatwierdził dekrety beatyfikacyjne dwójki Polaków
szczegóły
Aktualne ogłoszenia o konkursach znajdują się w zakładce
Ogłoszenia o konkursach 
Od 1 kwietnia 2017 roku przystępujemy do programu ubezpieczeniowego
„OCHRONA PRAWNA I NARUSZENIE PRAW PACJENTA”.
Prosimy o uzupełnienie danych do polisy oraz wpłacanie zadeklarowanej składki
  • wariant  I-(Ochrona prawna) – 15zł
  • wariant II-(Ochrona prawna + klauzula Naruszenia Praw Pacjenta) – 29zł
na konto:
56161013222109041025350002
W tytule wpłaty proszę wpisać nazwisko, imię  oraz wybrany  wariant.
Brak pełnych danych lub składki jest równoznaczny z brakiem udziału w programie.
Jednocześnie, gdyby ktoś chciał przystąpić do programu to może to zrobić w każdej chwili.
Bliższe informacje w siedzibie OIPiP w Radomiu.