Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych: ul. Paderewskiego 15, 26.600 Radom

Nowe KONTO: Bank PKO Spółka Akcyjna 41 1240 3259 1111 0011 0504 4388

Działania i informacje z NIPiP / Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

Działania i informacje z NIPiP KORONAWIRUS

Działania ZZK NIPiP 09.11.2020

Działania ZZK NIPiP 23-10-2020

Pismo NRPiP do Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Pismo NRPiP do MZ dot. włączenia samorządu do prac nad ustaleniem minimalnego wynagrodzenia

Pismo NRPiP do MZ dot. zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Uwagi NIPiP do Sejmowej Komisji Zdrowia do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 07.08.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 31.07.2020

Pismo NRPiP do Przewodniczącej Komisji Zdrowia Senatu RP 31.07.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 30.07.2020

Odpowiedź MZ dot. konieczności aktualizowania procedur i wytycznych na czas trwania epidemii.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 27.07.2020

Odpowiedź MS dot. zmiany kar za błędy medyczne w nowelizowanym KK 23.07.2020

Odpowiedź MZ w spr. aktualizowania procedur i wytycznych na czas trwania epidemii 24.07.2020

Pismo do Premiera RP zawierające stanowisko NRPiP sprzeciw dot. nowelizacji KK 24.06

Pismo NIPiP do MZ w spr. aktualizowania procedur i wytycznych na czas trwania epidemii 06.07.2020

Stanowisko Nr 38 NRPiP - sprzeciw dot. nowelizacji KK

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 17.07.2020

Zalecenia dla piel. POZ - aktualizacja 02.07.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 10.07.2020

Odpowiedź Prezydenta RP na zmiany art. 37a Kodeksu Karnego

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 08.07.2020

Pismo NRPiP do MZ w spr. nowelizacji ustawy o samorządzie PiP 8.07.2020 r

Pismo NRPiP do Prezydenta RP w spr. rozszerzenia o pielęgniarki grupy osób objętych dofinansowaniem ze środków subfunduszu rozwoju profilaktyki

Odpowiedź MZ do NRPiP dot. rozliczenia świadczeń - edukacja przedporodowa

Pismo NRPiP do MZ w spr. nowelizacji ustawy o działalności leczniczej 08.07.2020 r

Informacja dot. powołania przez MZ podzespołów ds. kształcenia podyplomowego

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 02.07.2020

Notatka ze spotkania w MZ 1.07.2020 skr

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 01.07.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 17.06.2020

Odpowiedź MEN w dot. wyposażenia placówek ośw.-wych. w szybkie testy na obecność koronawirusa 16.06.2020

Pismo do MEN dot. wyposażenia placówek ośw.-wych. w szybkie testy na obecność koronawirusa 21.05.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 15.06.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 10.06.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 08.06.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 05.06.2020

Odpowiedź DPiP do NIPiP-przekazanie informacji dot. liczby zachorowań wsród PiP

Odpowiedź MZ ws. przeprowadzania porodów rodzinnych

Pismo NRPiP do MZ w spr. podania aktualnych danych dotyczących liczy zachorowań wśród PiP z dn. 1.04.2020 r.

Pismo NRPiP do MZ ws. przeprowadzania porodów rodzinnych

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 04.06.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 03.06.2020

ZALECENIA dla położnej POZ COVID-19 aktualizacja z dnia 03.06.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego 02.06.2020

Odpowiedź MZ na pismo NRPiP dot. dodatkowych ubezpieczeń na czas COVID-19

Pismo NRPiP do MZ dot. dodatkowego ubezpieczenia pielęgniarek i położnych na czas epidemii COVID-19

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 01.06.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 28.05.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 26.05.2020

Odpowiedź NFZ w spr.zmian umożliwiających złożenie wniosku w eZWM

Odpowiedź z MZ - wysokość kwoty bazowej

Odpowiedź z NFZ w spr. problemów z dostępem do portalu SZOI

Pismo NRPiP do Marszałka Woj. Wielkopolskiego w spr. wprowadzenia zmian w kształceniu P. i P. 21.05.2020 r

Pismo NRPiP do MZ w spr. określenia kwoty, która będzie podstawą wyliczenia wzrostu wynagrodzenia zasadniczego 20.05.2020

Pismo NRPiP do NFZ w spr. problemów z dostępem do portalu SZOI 22.04.2020

Pismo NRPiP do NFZ w spr. usprawnienia Portalu SZOI

Pismo z MZ odnoszące się do propozycji zmian w kształceniu pielęgniarek i położnych

Stanowisko z 19 lipca 2016 r. dotyczące kształcenia pielęgniarek i położnych

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 25.05.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 22.05.2020

Pismo do MZ w spr. ustalenia jednolitych procedur dla POZ

Pismo Fundacji Rodzić Po Ludzku do MZ sprzeciw w sprawie zaleceń porody rodzinne

Pismo NRPiP do Prezes Fundacji Rodzić Po Ludzku w spr. porodów rodzinnych

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 21.05.2020

Pismo NRPiP do MEN

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 20.05.2020

Odpowiedź MF dot. obniżenia podatków na środki ochrony indywidualnej

Pismo NRPiP do MF w spr. obniżenia podatków na środki ochrony indywidualnej 11.05.2020

Pismo NRPiP do MZ w spr. ustalenia kwoty, która będzie stanowiła podstawę wyliczenia wzrostu wynagrodzeń 20.05.2020

Pismo NRPiP do ZUS w spr. interpretacji przepisów dot. kwarantanny, izolacji i izolacji w warunkach domowych

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 19.05.2020

Odpowiedź Minister J.Szczurek-Żelazko do NIPIP dot. art.15x

Pismo NRPiP do Premiera w spr. zmian legislacyjnych dot. zawodu pielęgniarki i położnej

Sprzeciw wobec wprowadzenia tzw. Wspólnej Deklaracji POZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 18.05.2020

Pismo NRPiP do Premiera dot. sytuacji pielęgniarek i położnych z terenów przygranicznych

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 15.05.2020

Pismo NRPiP do MZ dot. zmiany zarządzenia prezesa NFZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 14.05.2020

Odpowiedź MZ dot. opracowania wytycznych dla pielęgniarek sprawujących opiekę w izolatoriach

Pismo NRPiP do MZ dot. opracowania wytycznych dla pielęgniarek sprawujących opiekę w izolatoriach

Pismo NRPiP do MZ dot. realizacji i finansowania świadczeń położnych POZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 13.05.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 11.05.2020

Pismo NRPiP do Ministerstwa Finansów w spr. obniżenia podatku na środki ochrony indywidualnej 11.05.2020

Pismo NRPiP do MZ w spr. ustalenia urzędowych cen na środki ochrony indywidualnej 11.05.2020 r

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 08.05.2020

Pismo NRPiP do Prezesa RM w sprawie pielęgniarek i położnych transgranicznych

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 07.05.2020

Pismo NIPiP do MZ dot. opracowania zaleceń dla pielęgniarek szkolnych

Pismo NIPiP do MZ dot. przeprowadzania postępowań konkursowych

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 06.05.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 05.05.2020

Pismo NRPiP do Przewodniczącego KBiFP 4.05.2020

04.05.2020 NIPiP dodatkowe świadczenie

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 04.05.2020

Pismo do MZ dot. praw pielegniarek i położnych kierowanych przez wojewodę

Pismo do MZ dot. prowadzenia porodów rodzinnych z udziałem osoby towarzyszącej

Pismo do wojewody dot. wymiaru wynagrodzenia osób kierowanych do pracy - strona 1

Pismo do wojewody dot. wymiaru wynagrodzenia osób kierowanych do pracy - strona 2

COVID -19 #PomagamyRozmawiamy - Bezpłatna pomoc psychologiczna

Pomoc Prawna Dla Medyka - pytania i odpowiedzi

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 30.04.2020

Nocna pomoc psychologiczna dla medyków

Odpowiedź Wojewody Mazowieckiego na pismo z 16.04.2020

Pismo prezes NRPiP do prezes ZUS dot. kwarantanny 28.04.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 28.04.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 27.04.2020

Pismo v-ce prezes NRPiP do Premiera

Odpowiedź NFZ dot. rozliczania testów diagnostycznych na obecność SARS- CoV-2

Pismo NRPiP do MZ ws. pilnego zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej i płyny dezynfekcyjne 24.04.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 24.04.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 23.04.20

Pismo prezes NRPiP do prezesa NFZ ws. położnych POZ 23.04.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 22.04.2020

Stanowisko nr 34 Prezydium NRPiP

Odpowiedź z MZ_Choroby_Zakaźne

Pismo prezes NRPiP do MRPiPS

Odpowiedż z MRPiPS

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 21.04.2020

Pismo prezes NRPiP do MZ 21.04.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 20.04.2020

Pismo prezesa NRA do prezes NRPiP 18.04.2020

2020_42_DEF_ Uzasadnienie

2020_42_DEF_ Zarządzenie prezeza NFZ

Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii Covid-19? 17.04.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 16.04.2020

Pismo Prezes NRPiP do wojewodów

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 15.04.2020

Pismo Prezes NRPiP do Prezesa NFZ

Pismo Prezes NRPiP do Prezesa Zarządu Lidl Polska

Pismo Prezes NRPiP do NFZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP_14.04.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP_9_10.04.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP_8.04

Opinia prawna dotycząca przeniesienia personelu a COVOD-19

Pismo ZZK NIPiP do Ministra Zdrowia

Informacja_Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP_7.04

Apel Prezydium NRPiP z dnia 7 kwietnia 2020 r

Komunikat_NRA_ Obsługa poza kolejnością

Pismo Prezes NIPiP do Premiera RP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP_6.04.2020

APEL_KORONAWIRUS

Pismo p. Prezes do p. Premiera

Komunikat_NIPIP_Koronawirus

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP_6.04.2020

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP_3.04

Stanowisko NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP_2.04.2020

Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Komunikat Zespołu ds. zarządzania kryzysowego NIPiP z związku wirusem SARS-CoV-2.

APEL NRPiP w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z COVID-19 

Informacja hotel dla medyka

Apel samorządów zawodów medycznych w sprawie ubezpieczenia do Prezesa RM_1.04.2020.

Informacja_Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP_1.04.2020

Pismo NRPiP 1.04.2020r

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu z siedzibą na ul. Paderewskiego 15, 26-600 Radom.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Radomiu z siedzibą na ul. Paderewskiego 15, 26-600 Radom email: orpip@orpip.radom.pl lub listownie na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu z siedzibą na ul. Paderewskiego 15, 26-600 Radom;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Akceptuję, nie pokazuj więcej