Współpraca

bip-logo.png

Poniedziałek, 24 Wrzesień 2018 r.
Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Liczba odwiedzin 1055147

Składki członkowskie


Podstawa prawna:               Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174 poz. 1038) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu. Miesięczna wysokość składki członkowskiej od 1 stycznia 2018 roku określona została Uchwałami Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. i przedstawia się następująco:

Opłaty obowiązujące od 01.01.2018r.

Pielęgniarka, położna Wysokość miesięcznej składki członkowskiej
Pielęgniarka, położna zatrudniona na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenie albo na podstawie stosunku służbowego, 1% od wynagrodzenia zasadniczego brutto
Pielęgniarki, położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej,
Pielęgniarki, położne wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych,
0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał roku kalendarzowego  
od 1 stycznia 2018 roku jest to wkota 35,60 złoty
Pielęgniarka, położna uzyskująca dochód jednocześnie z kilku źródeł,
Składka członkowska z jednego źródła, w którym j