Współpraca

bip-logo.png

Piątek, 24 Listopad 2017 r.
Imieniny: Emmy, Flory, Romana
Liczba odwiedzin 865476

Opłaty

Opłaty obowiązujące od 01.02.2017
  • Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 257,00   (podstawa prawna: art. 76  ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, (Dz.U. Nr 174 poz. 1039))
  • Opłata za wpis do rejestru działalności leczniczej 86,00zł (podstawa prawna: art. 105 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654))
  • Opłata za zmianę we wpisie do rejestru działalności leczniczej 43,00 (podstawa prawna: art. 105 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654))
Opłaty obowiązujące od 31.01.2017r.

Pielęgniarki, położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej,
0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał roku kalendarzowego 2017 rok – 33,03
 
Pielęgniarki, położne wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych,