Współpraca

bip-logo.png

Poniedziałek, 24 Wrzesień 2018 r.
Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Liczba odwiedzin 1055241
ZADANIA OŚRODKA INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu realizuje zadania poprzez:
  1. udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego przepływu oraz informacji dotyczącej wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
  2. udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym RP, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
  3. udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
  4. udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
  6. udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej,
  7. prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,