Współpraca

bip-logo.png

Poniedziałek, 24 Wrzesień 2018 r.
Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Liczba odwiedzin 1055237

Indywidualne i Grupowe Praktyki

Zakładanie aktywnego konta użytkownika w RPWDL
Od dnia 01 kwietnia 2013 roku obowiązuje wyłącznie  elektroniczna  forma składania wniosków o wpis/zmianę/wykreślenie indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych za pomocą platformy internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Warunkiem do złożenia wniosku za pomocą platformy RPWDL jest posiadanie aktywnego konta na tej platformie oraz posiadanie certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na ePUAP.
Aby skorzystać z systemu, użytkownik musi posiadać konto użytkownika
i zalogować się. Dlatego też należy:
 • Po stronie lewej pojawią się linki podzielone na sekcje. Należy wybrać sekcję „PRAKTYKI PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH”
 • W sekcji „PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE” należy kliknąć na zakładkę  „Aplikacja dla Praktyk Zawodowych”
 • Otworzy się strona z polami  do wpisu loginu i hasła. Poniżej jest link „Jeżeli nie masz konta w systemie, załóż je tutaj”, na który należy kliknąć
  i otworzy się formularz rejestrowy do wypełnienia. M.in. należy wpisać swój adres e-mailowy, na który zostanie przesłany link aktywacyjny. Login i hasło należy wymyśleć samodzielnie i zapamiętać.
 • W swojej poczcie e-mailowej klikamy na podany przez RPWDL (od:<rpwdl@asseco.pl>)  link aktywacyjny, który  uruchomi nam dostęp do rejestru poprzez aktywację konta.
 • Mając aktywne konto możemy logować się do aplikacji dla praktyk zawodowych wpisując własny login i hasło.
Jeśli osoba posiada już księgę rejestrową i chcesz dokonać zmian w księdze rejestrowej, w pierwszej kolejności musi zwrócić się do Organu Rejestrowego, do tworzenia wniosków dotyczących tej konkretnej księgi. Dlatego też należy:
 • Wejść na stronę internetową RPWDL, tj. http://rpwdl.csioz.gov.pl
 • W sekcji „PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE”  wybrać link „Aplikacja dla Praktyk Zawodowych”
 • Założyć konto użytkownika w przypadku, gdy  osoba  nie posiada aktywnego konta (patrz wyżej) lub zalogować się przy użyciu loginu
  i hasła.
 • Po stronie lewej ukażą się linki. Należy wybrać sekcję „Inne” i kliknąć
  na zakładkę „Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych?”.
 • Ukaże się wniosek, który należy wydrukować, poprawnie wypełnić
  i dostarczyć do organu rejestrowego – pocztą na adres: rejestr@orpip.radom.pl  lub osobiście w siedzibie Okręgowej Izby Pip w Radomiu ul. Paderewskiego 19.
 • Organ Rejestrowy nadaje uprawnienia użytkownikowi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
 • Użytkownik RPWDL uzyskuje dostęp do wniosków dotyczących zmian
  i wykreślenia  we własnej księdze rejestrowej.
 • Osoba chcąca dokonać zmiany  danych praktyki zawodowej, wypełnia formularz wniosku  o zmianę w księdze rejestrowej, załącza skany dokumentów do wniosku i przesyła do okręgowej izby pielęgniarek
  i położnych.
 • W przypadku, gdy osoba chce dokonać wykreślenia w księdze rejestrowej, wypełnia formularz wniosku o wykreślenie w księdze rejestrowej i dołącza skany dokumentów.